Skydda-konceptet

Skydda indgår som et koncept for personlige værnemidler i B&B Tools-koncernen, som forsyner industri- og byggesektoren i Nordeuropa med værktøj, fornødenheder og komponenter. Skyddas opgave er med kompetence og de rette produkter at bidrage til en tryg arbejdssituation, høj produktivitet og bedst totaløkonomi. Gennem Skydda kan din virksomhed opfylde miljøansvaret på en enklere måde. Samtidig kan Skydda-konceptet bidrage til både lavere udgifter og højere produktivitet. Skydda er et helhedskoncept for forsyning med personlig beskyttelse, som fås gennem dit lokale industri- og byggemarked. I over 30 år har vi forsynet professionelle brugere med både produkter og viden om personlige værnemidler.

 

Kompetence gør forskellen

Af alle de fornødenheder, som din virksomhed har brug for i den løbende drift, er personlig beskyttelse det område, hvor viden og kompetence er allervigtigst. Du har brug for en kompetent partner, som kender love og regler. Som ved, hvad der kræves i forskellige risikomiljøer, og som kan kombinere sin viden om behovet for beskyttelse med sin viden om, hvilke produkter der løser dette bedst. I Skydda-konceptet finder du et heldækkende sortiment af personlige værnemidler.

 

Marked

Vores konstante sortimentsudvikling sker i nært samarbejde med producenter, forhandlere og referencegrupper af forskellig art. Dette er af stor vigtighed for at kunne møde konsumenternes behov, samtidigt med at vi skal rette os efter de love, som regulerer arbejde og sikkerhed. Vi arbejder også offensivt med markedsføring, og vi har markedets bedste logistikløsninger. Salget sker via vores salgskanaler i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Estland. Vi har også en betydelig eksport til det øvrige Europa.