MenuMenu

EN 374

Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer
I Sverige regner man med, at der anvendes 10.000-15.000 forskellige kemikalier i 60.000 produkter inden for handel, industri, husholdning, jordbrug etc. Testede og godkendte kemibeskyttende handsker er den eneste rigtige løsning til beskyttelse mod mange af disse kemikalier. Der er kun to ting, du behøver at finde ud af – kemikaliets navn gerne dets varedeklaration og hvor lang tid du regner med at være i kontakt med det. Derefter kan vi hjælpe dig med at finde de rigtige handsker. De kemihandsker, som ikke er certificerede i henhold til EN 374-2004, men er certificerede efter den gamle EN 374-1994 har piktogrammet (1). EN 374-1994 er stadig gældende ved trykningen af dette katalog. Hvis kemihandsken er godkendt i henhold til EN 374-2004, har den piktogrammet (2).

Omfang

Denne standard specificerer handskernes evne til at beskytte brugeren mod kemikalier og/eller mikroorganismer.

Definitioner Handskers levetid.

Degeneration (nedbrydning, ældning) er en skadelig forandring af en eller flere emner i handskematerialet.
Hvor hurtigt nedbrydningen sker afhænger af, hvilket kemikalie handsken har kontakt med.

Penetration - Penetration indebærer kemikaliets og/eller mikroorganismens vej gennem porøse materialer, sømme, pinholes (meget små huller, som nålestik)eller gennem andre ufuldkommenheder på ikke-molekylært niveau i handskens beskyttelsesfilm.

Permeation - Handskens beskyttelsesfilm af f.eks. naturgummi eller plast er ikke altid en beskyttelsesbarriere mod kemikalier. Hvis handskens overflade er porøs, fungerer den i visse tilfælde som en svamp, der opsuger kemikalierne, som dermed også trænger igennem handskematerialet, og hurtigere når huden. Derfor er det yderst vigtigt, at måle gennemtrængningstiden eller den tid, det tager for et kemikalie attrænge igennem beskyttelsesfilmen og komme i kontakt med huden.

Opmålt

  • Tæthed: Mindste tilladte længde som er væsketæt skal modsvare minimum længde af handskerne specificeret i EN 420.

  • Penetration: Handsken skal ikke vise lækage i test med luft og/eller vand og skal testes i overensstemmelse med accepteret kvalitetsniveau - såkaldt AQL-niveau.

 

Præstationsniveau

Accepteret
Kvalitetsniveauenhed

Inspektionsniveau
Niveau 3 > 0.65 G1
Niveau 2 > 1.5 G1
Niveau 1 > 4.0 S4

Piktogram for kemihandsker skal vise en kode, der består af 3 bogstaver. De henviser til kodebogstaverne for 3 kemikalier (af en liste på 12 definerede standardkemikalier - se nedenstående tabel) som har opnået en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter.

 
Kode Kemikalie Cas nummer Kategori
A
Metanol
67-56-1
Primæralkohol
B
Acetone
67-64-1
Keton
C
Acetonitril
75-05-8
Nitrilblandning
D
Diklormetan
75-09-2
Klorineret parafin
E
Kuldisulfid
75-15-0
Svovl som indeholder organiske forbindelser
F
Toluen
108-88-3
Aromatisk kulbrinte
G
Diethylamin
109-89-7
Amin
H
Tetrahydrofuran
109-99-9
Heterocyklisk og æterisk forbindelse
I
Ethylacetat
141-78-6
Alkylsalte
J
n-Heptan
142-85-5
Mættet kulbrinte
K
Natriumhydroxid 40 %
1310-73-2
Uorganisk base
L
Svovlsyre 96%
7664-93-9
Uorganisk mineralsyre
 
  • Permeation: Hver testet kemikalie klassificeres efter gennemtrængningstid (præstationsniveau 0 til 6)

 
Opmålt Gennemtrængningstid Beskyttelses- index Opmålt Gennemtrængningstid Beskyttelses- index
> 10 minutter kat 1 > 120 minutter kat 4
> 30 minutter kat 2 > 240 minutter kat 5
> 60 minutter kat 3 > 480 minutter kat 6

Piktogram for “Lav kemikaliebeskyttelse” eller “Væsketæt” skal vises i de tilfælde, hvor handskerne ikke har opnået en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter mod mindst 3 kemikalier i ovenstående liste, men opfylder kravene i Penetrationstesten.

Piktogram for “Mikro-organismer” skal vises, når handsken opnår minimum præstationsniveau 2 i penetrationstesten.

Nedenstående tabel giver en almen oversigt over forskellige handskematerialer, som er egnet til beskyttelse mod forskellige grupper af kemikalier.

 
Grupper af kemikalier Naturgummi Nitril Neopren PVC PVA Butyl
Opløsningsmiddel
X X - - -  
Ketoner
X - X - X X
Syrer
X X X X    
Kulbrinter
- X X - -  
Olier
- X X X X  
Fedtstoffer
- X X X X  
Organiske opløsningsmidler
- X X - -  
 

Advarsel: Denne information om kemikalier gengiver ikke altid den reelle brugstid på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvilken handske der er egnet til anvendelse, og hvor længe den beskytter i den enkelte arbejdssituation.