MenuMenu

EN 388

Fysisk og mekanisk påvirkning af handsker

Fire obligatoriske egenskaber skal prøves. Samtlige handsker som er testet og godkendt i overensstemmelse med EN 388, skal i tilslutning til piktogram for denne EN-standard angive præstationsniveau i en 4-cifret kode, hvor testresultatet kan aflæses i henhold til nedenstående opstilling. 

 

 

 

 

 1 Slidmodstand

Materialet udsættes for slid/slibning fra sandpapir under et fastsat tryk. Beskyttelsesfunktionen angives derefter på en skala mellem et og fire afhængig af, hvor mange gange der kræves, før der går hul i materialet. Jo højere tal i tabellen, desto bedre er handsken - se tabellen.

2 Skærefasthed

Her opregnes det mindste antal omgange (med et rundt skæreblad), der kræves for at skære igennem handskematerialet. Beskyttelsesfunktionen angives på en skala 1-5, hvor 5 er bedste resultat.

3 Rivfasthed

Opregnes den kraft der kræves for at rive handskematerialet itu.
Beskyttelsesfunktionen angives på en skala 1-4.

4 Punkteringsmodstand

Hvor meget kraft der kræves for at punktere handskematerialet med en spids. Beskyttelsesfunktionen angives på en skala 1-4.

Statisk elektricitet

Piktogram ved handsken viser, at handsken er godkendt og modstandsdygtig mod elektrostatiske ladninger.

Hvis handsken får resultatet 0 i nogle af testerne, betyder det, at handsken falder under minimum præstationskravene for en enkelt risikofaktor.
Hvis nogle af testresultaterne er markeret med et X, indebærer det, at denne fysiske egenskab ikke er testet.

 

Test Præstationsniveau
  1 2 3 4 5
Slidmondstand (gange)
100 500 2000 8000  
Skærefasthed (faktor)
1,2 2,5 5 10 20
Rivfasthed (newton)
10 25 50 75  
Punkteringsmodstand (newton)
20 60 100 150