MenuMenu

EN 407

Beskyttelse mod varme

Tal ved piktogram for EN-standard angiver, hvilket resultat handsken har opnået i den pågældende test. Jo højere tal, desto bedre resultat. Følgende dele testes:

1 Materialets flammehæmmende egenskab

Handskematerialet spændes op og antændes med en gasflamme. Flammen skal holdes mod materialet i min. 15 sek. Efter flammen er slukket, måler man, hvor lang tid materialet gløder alternativt brænder.

2 Beskyttelse mod kontaktvarme

Handskematerialet udsættes for temperatur mellem +100° C og 500° C. Man måler derefter den tid, det tager, før indersiden af materialet bliver 10° varmere end udgangstemperaturen i materialet (ca. 25° C). Tiden skal være mindst 15 sekunder for at blive godkendt. Eks. - for klasse 2 skal indersiden af handskematerialet modstå mindst 250° C varme i 15 sekunder, inden materialet overstiger 35° C.

3 Beskyttelse mod åben ild

Her måles den tid, det tager for varme fra en gasflamme (80 Kw/kvm) at øge varmen med 24° på indersiden af handskematerialet.

4 Beskyttelse mod strålingsvarme

Handskematerialet spændes op foran en varmekilde med effekt på 20-40 kw/kvm. Gennemsnitstiden for varmegennemtrængning af 2,5 kw/kvm måles.

5 Beskyttelse mod dråber af smeltet metal

En test baseret på antal dråber smeltet metal der får temperaturen mellem materiale og hud til at stige med 40°.

6 Beskyttelse mod smeltet metal

En kunstig hud fremstillet af PVC fastgøres på indersiden af materialet. Derefter hældes flydende jern på handskematerialet. Det måles, hvor mange gram smeltet jern der kræves for at skade PVC-filmen.

 

Test Resultat måles i: Resultatniveauer
Nr     1 2 3 4
1
Efterbrændingstid
Sekunder
≤ 20 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 2
1
Efterglødetid
Sekunder
uendelig ≤ 120 ≤ 25 ≤ 5
2
Kontaktvarme
Temp°C efter 15 sekunder
100° 250° 350° 500°
3
Åben ild
Sekunder
≤ 4 ≤ 7 ≤ 10 ≤18
4
Strålingsvarme
Sekunder
≤ 5 ≤ 30 ≤ 90 ≤ 150
5
Dråber metal
Antal dråber
≥ 5 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35
6
Flydende metal
Gram
30 60 120 200
 

≥ = er lig med eller større end ≤ = er lig med eller mindre end