MenuMenu

EN 420

Samtlige handsker i kataloget overholder basiskravet

I denne standard defineres de generelle eller almene krav, som gælder for alle arbejdshandsker:

Handskerne i sig selv må ikke udgøre en risiko eller forårsage skade.

Handskematerialet skal have en neutral pH-værdi, hvor læderhandsker skal ligge i intervallet 3,5-9,5.

Højeste tilladte grænse for kromindhold er 3 mg/kg (6 valent krom).

Producenten skal informere, om der indgår kendte emner, som kan forårsage allergier.

Størrelsen på handskerne er også standardiseret med hensyn til bl.a. minimumslængde.