MenuMenu

EN 511

Beskyttelse mod kulde

Man måler dels hvordan materialet i handsken leder kulde og dels materialets isoleringsevne (ved kontakt)

Det sidste tal i forbindelse med piktogrammet viser, om der sker vandgennemtrængning efter 30 min. I tilslutning til piktogram vises en kode bestående af 3 tal.

  • første tal viser modstand mod gradvis gennemtrængende kulde (præstationsniveau 0-4)

  • andet tal viser modstand ved direkte berøring af kolde genstande (præstationsniveau 0-4)

    Jo højere præstationsniveau, desto bedre isoleringsegenskaber.

  • tredje tal viser modstand mod vandgennemtrængning (præstationsniveau 0 eller 1)

0 = vandgennemtrængning efter 30 min.
1 = ingen vandgennemtrængning efter 30 min.