Skydda kontseptsioon

Skydda kuulub isikukaitsevahendite kontseptsioonina kontserni B&B Tools, kes varustab Põhja-Euroopa tööstus- ja ehitussektorit tööriistade, esmatarbevahendite ja komponentidega. Skydda ülesanne on aidata pädevuse ja õigete toodetega luua turvalist tööolustikku, tõsta tootlikkust ja saavutada parimat kasumlikkust. Skydda abiga on Teie ettevõttel lihtsam keskkonnakaitsenõudeid täita. Ühtlasi võib Skydda kontseptsioon soodustada kulude vähenemist ja tootlikkuse kasvu. Skydda on terviklik isikukaitse tagamise kontseptsioon, mis on saadaval Teie kohalikus tööstus- ja ehitusettevõtluses. Üle kolmekümne aasta oleme professionaalsetele kasutajatele pakkunud nii tooteid kui ka oskusi isikukaitsevahendite vallas.

 

Pädevus otsustab

Kõikidest esmatarbevahenditest, mida Teie ettevõte jooksvas tegevuses vajab, on isikukaitsevahendid need, mille puhul on teadmised ja pädevus kõige tähtsamad. Te vajate pädevat partnerit, kes tunneb seadusi ja nõudeid. Partnerit, kes teab, mis on vajalik ohtlikes olukordades. Partnerit, kes oskab kaitsevajadusealaseid teadmisi ühildada teadmistega, millised tooted neid vajadusi kõige paremini rahuldavad. Skydda kontseptsioonis leiate kõikehõlmava isikukaitsevahendite sortimendi.

 

Turg

Me arendame pidevalt sortimenti tihedas koostöös tootjate, edasimüüjate ja mitmesuguste tugirühmadega. On väga tähtis osata rahuldada tarbijate vajadusi ning suuta samal ajal järgida tööd ja ohutust reguleerivaid seadusnorme. Me töötame pingeliselt ka turustuse alal ja meie logistikalahendused on turu parimad. Turustamine toimub meie müügikanalite kaudu Norras, Taanis, Rootsis, Soomes ja Eestis. Meie ekspordil teistesse Euroopa riikidesse on samuti oluline osa.