MenuMenu

EN 12477

Keevitajate kaitsekindad

 


Standard kehtestab nõuded ja katsemeetodid kinnastele, mida kasutatakse keevitamise, lõikamise ja teiste sarnaste töövõtete korral. Ohu suurus keevitajate kätele sõltub konkreetsest keevitusprotseduurist. Olenevalt reguleerimisalasse kuuluvatest rakendustest võib nõutav toimivustase olla erinev. Erinõudena on kinda tüübi märgistus:

B tüüpi kinnas on väiksemate esemete käsitsemiseks, näiteks TIG-keevitusel.

A t üüp on soovitatav kasutada muude keevitusliikide puhul.