MenuMenu

EN 388

Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest

Antud standard kehtestab nõuded kulumiskindlusele, perforatsioonikindlusele, rebenemiskindlusele ja sisselõikekindlusele. Väljendatakse iga omaduse toimivustasemena. Nimetatud toimivustase näitab, et antud omaduse osas on minimaalne nõue ületatud. 

 

 

 

 

 1 Kulumiskindlus

Materjali kulutatakse/hõõrutakse teatud rõhu all liivapaberiga. Kaitsefunktsioon märgistatakse 4-tasemega, sõltuvalt sellest kui mitu tsüklit tehti enne augu tekkimist. Mida kõrgem tase, seda vastupidavam kinnas, vt allolevat tabelit.

2 Sisselõikekindlus

Väljendatakse indeksiga, viiakse läbi ümmarguse saelehega.
Kaitsefunktsioon märgistatakse 5-tasemega, 5 on parim tulemus.

3 Rebenemiskindlus

Väljendatakse njuutonites, kinnas rebitakse jõuga.
Kaitsefunktsioon märgistatakse 4-tasemega.

4 Perforatsioonikindlus

Väljendatakse njuutonites, kinnast torgatakse jõuga.
Kaitsefunktsioon märgistatakse 4-tasemega.

Antistaatilisus

Piktogramm kindal näitab, et kinnas on vastupidav elektrostaatilisele laengule.

Toimivustase 0 näitab, et kinnas ei vasta selle ohu osas standardi miinimumtasemele. Toimivustase X näitab, et kinnast ei ole katsetatud või standardi katsemeetod ei sobi antud kinda konstruktsiooni või materjali puhul

 

Omadus Tase
  1 2 3 4 5
Kulumiskindlus (tsüklite arv)
100 500 2000 8000  
Sisselõikekindlus (indeks)
1,2 2,5 5 10 20
Rebenemiskindlus (njuutonites)
10 25 50 75  
Perforatsioonikindlus (njuutonites)
20 60 100 150