MenuMenu

EN 511

Kaitsekindad külma eest

Standard kehtestab omadused ja katsemeetodid kaitsekinnastele konvektsiooni või juhtivuse teel üle kanduva külma eest kuni temperatuurini -50°C.
Vajaduse korral peab kinnas olema veekindel >30 minuti vältel (nahkkingade katsemeetod).
Igal kindal peab olema külmakaitse piktogramm koos toimivustasemetega.

1 tähistab veekindlust;
2 tähistab konvektiivkülma;
3 tähistab kontaktkülma.

Seda piktogrammi tohib kasutada vaid juhul, kui külmakindluste osas on tagatud vähemalt 1. toimivustase.

X numbri asemel tähendab, et kinnas ei ole ette nähtud kasutamiseks vastava testiga hinnatavas alas.