MenuMenu

EN 10819

Mekaaninen värähtely ja isku - Käsitärinä

Käsineiden kautta kämmeniin kohdistuvan tärinänarviointi ja mittausmenetelmät.

Standardin mukaan käsine ei saa vahvistaa taajuudeltaan keskivahvaa tärinää (31,5 Hz - 200 Hz).

Korkeataajuuksista tärinää (200 Hz - 1250 Hz) käsineen tulee vaimentaa 40%.