MenuMenu

EN 374

Suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan
Suomessa käytetään noin 15 000 erilaista kemikaalia 70 000 tuotteessa eri teollisuuden aloilla ja kotitalouksissa. Oikea tapa suojautua näiltä kemikaaleilta on testatut ja hyväksytyt kemikaalilta suojaavat käsineet. Aluksi on selvitettävä kaksi perusasiaa – kemikaalin nimi, mielellään tuoteselosteesta ja kuinka kauan kemikaalia käsitellään. Sen jälkeen autamme mielellämme Sinua löytämään käyttöösi oikean käsineen. Kemikaalilta suojaavissa käsineissä, jotka eivät vastaa EN 374-2003 vaatimuksia ja ovat sertifioitu aikaisemman EN 374-1994 standardin mukaisesti, käytetään piktogrammia (1). Jos kemikaalikäsine vastaa uuden EN 374-2003 standardin vaatimuksia, käytetään piktogrammia (2).

Laajuus

Standardi määrittelee käsineiden suojaustason kemikaaleja ja/tai mikro-organismeja vastaan.

Määritelmä Käsineiden käyttöikä.

Degraatio (hajoaminen, vanheneminen) tarkoittaa vahingollista muutosta käsinemateriaalin yhdessä tai useammassa aine-osassa. Hajoamisnopeus riippuu siitä kemikaalista, jonka kanssa käsine on ollut kosketuksessa.

Penetraatio - (läpitunkeutuvuus) tarkoittaa sitä kemikaalien ja mikro-organismien virtaa, joka tunkeutuu huokoisten materiaalien, saumojen, pienten reikien tai materiaalien pikkuvirheiden läpi.

Permeaatio - (läpäisyvyys) tarkoittaa prosessia, jossa kemikaali ohittaa suojamateriaalin molekyylitasolla. Jos käsineen suojakalvo on valmistettu esim. luonnonkumista tai muovista, se ei suojaa kemikaaleilta. Lisäksi, jos ulkopinta on huokoinen, se voi toimia jopa sienenä joka imee kemikaalit itseensä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeä mitata läpäisyaika.

Mitattu

  • Tiiveys: Pienin sallittu pituus vesitiivistä materiaalia, jonka täytyy vastata EN 420 standardin minimipituusvaatimuksia.

  • Penetraatio: Käsineessä ei saa olla vuotoja ilman ja/tai veden suhteen ja sen tulee täyttää tietyt tuotannon laatutason vaatimukset - n k AQL-taso.

 

Suojaustaso Hyväksytty laatutaso-yksikkö AQL Tarkastustaso
Taso 3 > 0.65 G1
Taso 2 > 1.5 G1
Taso 1 > 4.0 S4

Kemikaalilta suojaavien käsineiden piktogrammi ilmoittaa kolmen kirjaimen yhdistelmän. Ne näyttävät ne koodikirjaimet kolmelle eri kemikaalille (listaus 12 määritellystä standardikemikaalista - ks. taulukko alla), joiden läpäisyaika on vähintään 30 minuuttia.

 
Koodi Kemikaali Cas numero Kategoria
A
Metanoli
67-56-1
Alkoholi
B
Asetoni
67-64-1
Ketoni
C
Asetoninitriili
75-05-8
Nitriilisekoitus
D
Dikloorimetaani
75-09-2
Klorinisoitu parafiini
E
Hiilisulfidi
75-15-0
Orgaaninen seos rikkiä
F
Tolueeni
108-88-3
Aromaattinen hiilivety
G
Dietyyliamiini
109-89-7
Amiini
H
Tetrahydrofuraani
109-99-9
Heterosyklinen ja eteerinen seos
I
Etyyliasetaatti
141-78-6
Esteri
J
n-Heptaani
142-85-5
Tyydytetty hiilivety
K
Natriumhydroksidi 40%
1310-73-2
Epäorgaaninen emäs
L
Rikkihappo 96%
7664-93-9
Epäorgaaninen mineraalihappo
 
  • Permeaatio: Jokainen testattu kemikaali luokitellaan läpäisyajan mukaan (suojaustaso 0-6)

 
Läpäisyaika Suojausluokka Läpäisyaika Suojausluokka
> 10 minuuttia luokka 1 > 120 minuuttia luokka 4
> 30 minuuttia luokka 2 > 240 minuuttia luokka 5
> 60 minuuttia luokka 3 > 480 minuuttia luokka 6


Piktogrammi ”Alhainen suojaus kemikaaleja vastaan” tai ”Vesitiivis” tulee näkyä, kun käsineet eivät ole läpäisseet yllä-olevan luettelon kolmen eri kemikaalin 30 minuutin minimi läpäisyaikaa, mutta täyttävät kuitenkin läpitunkeutuuvuustestin vaatimukset.

Piktogrammi ”Suojaus mikro-organismeja” vastaan tulee näkyä, kun käsine saavuttaa suojaustason 2 läpitunkeutuvuustestissä.

Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus eri käsinemateriaalien kemikaalinkestävyyteen.

 
Kemikaaliryhmä Luonnonkumi Nitriili Neopreeni PVC PVA Butyl
Liuotinaineet
X X - - -  
Ketonit
X - X - X X
Hapot
X X X X    
Hiilivedyt
- X X - -  
Öljyt
- X X X X  
Rasvat
- X X X X  
Orgaaniset liuotinaineet
- X X - -  
 

Varoitus: Tämä tieto kemikaaleista ei aina vastaa todellista käyttöaikaa työpaikalla. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa selvää mikä käsine antaa parhaimman suojauksen omaan käyttöön.