MenuMenu

EN 388

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Testattava neljä pakollista ominaisuutta. Kaikkien EN 388:n mukaan testattujen käsineiden suoritustaso ilmoitetaan tekstissä seuraavassa järjestestyksessä. 

 

 

 

 1 Hankauslujuus

Materiaali altistetaan hiekkapaperihionnalle tasaisen paineen alla. Suojauskerroin määritetään sen jälkeen yhden ja neljän välille riippuen siitä, kuinka monta kierrosta käsine kestää rikkoutumatta. Mitä korkeampi luku taulukossa, sen parempi käsine - katso taulukko.

2 Viiltosuoja

Lasketaan vähin kierrosmäärä (pyöreä leikkausterä), joka riittää käsineen materiaalin viiltämiseen. Suojauskerroin määritetään yhden ja viiden välille, jossa viisi on paras tulos.

3 Repäisylujuus

Lasketaan käsinemateriaalin rikkirepäisemiseen tarvittava voima.
Suojauskerroin määritetään yhden ja neljän välille.

4 Puhkaisulujuus

Kuinka paljon voimaa tarvitaan käsinemateriaalin puhkaisemiseksi piikillä. Suojauskerroin määritetään yhden ja neljän välille.

Sähköstaattisuus

Piktogrammi käsineessä ilmoittaa, että käsine on hyväksytty ja astustuskykyinen sähköstaattisia varauksia vastaan.

Luku 0 merkitsee, että käsine jää alle minimisuojaustason.
Jos joku testituloksista on merkkitty X:llä tarkoittaa se, että kyseistä ominaisuutta ei olla testattu.

 

Testi Suojaustaso
  1 2 3 4 5
Hankauslujuus (kierrosta)
100 500 2000 8000  
Viiltosuoja (kierrosta)
1,2 2,5 5 10 20
Repäisylujuus (newton)
10 25 50 75  
Puhkaisulujuus (newton)
20 60 100 150