MenuMenu

EN 420

Kaikki kuvaston käsineet täyttävät perusvaatimukset

Suojakäsineiden yleiset vaatimukset:

Käsineet itsessään eivät saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa.

Käsinemateriaalin on oltava pH-arvoltaan neutraali, nahkakäsineiden pH-arvo on oltava vaihteluvälillä 3,5-9,5.

Kromipitoisuuden korkein sallittu arvo on 3 mg/kg (6-arvoinen kromi).

Valmistajan on ilmoitettava, mikäli käsineissä on käytetty tunnetusti allergiaa aiheuttavia aineita.

Käsineiden koko on myös standardisoitu esim. minimipituuden suhteen.