MenuMenu

EN 455

Terveydenhuollossa käytettäville kertakäyttökäsineille asetetut vaatimukset

Standardi spesifisoi kertakäyttökäsineiden vaatimukset ja testausmenetelmät terveydenhuoltoon.
Vaatimukset asetetaan ja mitataan mm.:

Tiheys.

Kokomääritys.

Kestävyys ja paksuus.

Vetomurtolujuus ennen kiihdytettyä vanhentamista ja sen jälkeen.

Biologinen suojaus.