MenuMenu

ESD

Electro Static Discharge (=elektrostaattinen purkaus)


Ihmiskeho johtaa erinomaisesti sähköä. Kun ihminen esimerkiksi kulkee lattian poikki, riisuu synteettisen vaatekappaleen tai työskentelee tiskin ääressä, hän saattaa muodostaa usean tuhannen voltin suuruisen staattisen varauksen. Joskus sen seurauksena voi olla ”tälli”, sähköisku. Monilla teollisuusaloilla staattinen purkaus voi vahingoittaa tuotteita. Ennen kaikkea tämä koskee nykyisin lisääntyvää elektroniikkateollisuutta, jonka eri komponentit ovat erittäin herkkiä.
Muita esimerkkejä ovat:

 

  • Autoteollisuus, jossa staattinen sähkö aiheuttaa tulipalonvaaran maalausyksiköissä.

  • Kemian- ja pyrotekniikanteollisuus, joissa on räjähdysvaara.

  • Laboratorioisssa, joissa on ylläpidettävä tarkat mittausolosuhteet.

 

Staattinen sähkö voi myös aiheuttaa tuotantohäiriöitä. Kuinka staattisesta sähköstä sitten pääsee eroon? Sen voi johtaa pois käyttämällä sopivia ESD-tuotteita, esim. sähköä poisjohtavia pöytiä, tuoleja ja lattioita sekä käyttämällä ESD-vaatteita, kenkiä, käsineitä ja rannekkeita. Tietyissä olosuhteissa koko työympäristo on ESD-suojattu, nk EPA-alue = ESD Protected Area. Jotta staattisen purkausten aiheuttamilta vahingoilta vältytään, on työympäristön ESD-tuotteiden ominaisuudet määriteltävä hyvin tarkasti.