MenuMenu

Kategoriat

Suojakäsineet luokitellaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ja riskeiltä ne suojaavat:

 

Kategoria 1

Vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet.
Esimerkkejä tämän kategorian käsineistä ovat talouskäsineet, jotka suojaavat pesu-, tiskaus-, puhdistusaineilta sekä käsineet, jotka suojaavat lämpimiltä esineiltä tai lämpötiloilta, jotka eivät ylitä +50° C.  Muita tämän kategorian käsineitä voivat olla kevyissä töissä, kuten esim. puutarhatöissä tai muissa vähäisiä vaaroja sisältävissä töissä, käytettävät käsineet.

 

Kategoria 2

Kaikki käsineet, joita ei ole luokiteltu kuuluvaksi kategoriaan 1 tai 3.
Tämän kategorian käsineitä käytetään töissä, joissa vahingoitumisriskiä ei ole luokiteltu joko vähäiseksi tai erittäin suureksi. Kategoria 2:n käsineiltä vaaditaan myös, että ne on testattu ja tyyppihyväksytty hyväksytyn testauslaitoksen toimesta. Näissä käsineissä on oltava CE-merkki ja piktogrammi, joka ilmoittaa käsineiden suojaustarkoituksen. EN 388 standardin täyttävät käsineet, jotka suojaavat mekaanisilta riskeiltä kuuluvat yleisesti ottaen tähän kategoriaan.

 

Kategoria 3

Suurelta vahingoittumisvaaralta ja riskiltä suojaavat käsineet.
Tämän kategorian käsineitä käytetään, kun työ saattaa aiheuttaa vakavan tai pysyvän vamman, esimerkiksi käsiteltäessä erittäin aggressiivisia kemikaaleja. CE-merkinnän ja piktogrammin lisäksi tulee käsineissä olla 4-numeroinen koodi, joka ilmoitta tyyppihyväksynnän suorittaneen laitoksen. Käsinevalmistajan tuotannon tai valmiiden tuotteiden laatua valvotaan säännöllisin tarkastuksin.