Skyddakonseptet

Skydda inngår i et konsept innen personlig verneutsyr i B&B Tools-konsernet, som forsyner industri- og byggsektoren i Nord-Europa med verktøy, industrielt forbruksmateriell og komponenter. Skydda skal med informasjon, kompetanse og riktige produkter bidra til en sikker arbeidssituasjon, høy produktivitet og beste totaløkonomi. Gjennom Skydda kan din bedrift oppfylle miljøansvaret på en enklere måte. Samtidig kan skyddakonseptet bidra til både lavere kostnader og høyere produktivitet. Skydda er et helhetskonsept for leveranse av personlig verneutstyr gjennom de lokale industri- og byggevarekjedene. I over 30 år har vi tilbudt professjonelle brukere både produkter og kunnskap innen personlig verneutstyr.

 

Kompetansen gjør forskjellen

Av alt utstyr din bedrift trenger for den løpende driften er personlig verneutstyr det området hvor kunnskap og kompetanse er aller viktigst. Du behøver en kompetent partner som kan lover og bestemmelser. En partner som vet hva som kreves i ulike risikoutsatte miljøer, og som kan kombinere kunnskapen om beskyttelsesbehov med kunnskapen om hvilke produkter som er best i hvert enkelt tilfelle. Innen skyddakonseptet finner du et heldekkende sortiment av personlig verneutstyr.

 

Marked

Vår fortløpende produktutvikling skjer i nært samarbeide med produsenter, forhandlere og referansegrupper av ulike slag. Dette har stor betydning for å kunne møte konsumentenes behov, og for å kunne følge de lover som regulerer arbeide og sikkerhet. Vi jobber også offensivt med markedsføring, og vi har markedets beste logistikkløsninger. Salg skjer via våre forhandlere i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Estland. Vi har også betydelig eksport til det øvrige Europa.