MenuMenu

EN 10819

Beskyttelse mot vibrasjoner - vibrasjonsdemping

Standarden innebærer at hansken ikke får forsterke vibrasjonen ved middels kraftig frekvens

(31,5 Hz til 200 Hz).

Ved høy frekvens (200 Hz til 1250 Hz) skal hansken redusere vibrasjonsnivået med 40%.