MenuMenu

EN 388

Fysisk og mekanisk påvirking på hansker

Fire obligatoriske egenskaper skal prøves. Samtlige hansker som har blitt testet og godkjent iht. EN 388, skal i tilslutning til piktogram for denne EN-normen angi prestasjonsnivået i en 4-sifret kode der testresultat kan leses i henhold til dataene under. 

 

 

 

 

 1 Slitasjemotstand

Materialet utsettes for sliping med sandpapir under et gitt trykk. Beskyttelsesfunksjonen angis senere i en skala fra 1 til 4, avhengig av hvor mange omdreininger som må til for å trenge gjennom materialet. Desto høyere siffer, desto bedre er hansken.

2 Skjærebestandighet

Måles etter det minste antall runder med et rundt skjæreblad som må til for å skjære gjennom materialet. Beskyttelsesfunksjonen angis i en skala 1-5 der 5 er beste resultat.

3 Rivefasthet

Regnes ut i fra den kraft som er nødvendig for å rive i stykker hanskematerialet. Beskyttelsesfunksjonen angis i skala 1-4.

4 Punkteringsmotstand

Viser hvor mye kraft som må til for å punktere hanskematerialet med en spiss gjenstand. Beskyttelsesfunksjonen angis i skala 1-4.

Statisk elektrisitet

Piktogram ved hansken viser at hansken er godkjent og motstandskraftig mot elektrostatiske ladninger.

Får hansken resultat 0 i noen av testene betyr det at den hansken faller under minimumsprestasjonskravet for en spesiell risikofaktor. Er noen av testresultatene markert med en X innebærer det at dens fysiske egenskap ikke har blitt testet.

 

Test Yteevne
  1 2 3 4 5
Slitasjemotstand (runder)
100 500 2000 8000  
Skjærebestandighet (faktor)
1,2 2,5 5 10 20
Rivefasthet (newton)
10 25 50 75  
Punkteringsmotstand (newton)
20 60 100 150