MenuMenu

EN 407

Beskyttelse mot varme

Sifferet ved piktogrammet for EN-standarden angir hvilket resultat hansken har fått ved respektive test. Jo høyere siffer desto bedre resultat. Følgende punkter testes:

1 Flammehemmende egenskaper hos materialet

Hanskematerialet spennes opp og antennes med en gassflamme. Flammen skal holdes mot materialet i min. 15 sek. Etter at flammen er slukket måles det hvor lang tid materialet gløder, alternativt brenner.

2 Beskyttelse mot kontaktvarme

Hanskematerialet utsettes for temperaturer fra + 100° til 500°C. Man måler så tiden det tar før innsiden av materialet blir 10° varmere enn utgangstemperaturen i materialet (ca. 25°C). Det må gå minst 15 sekunder for å få godkjennelse. For klasse 2 må innsiden av hanskematerialet tåle minst 250°C i 15 sekunder før materialet overstiger 35°C.

3 Beskyttelse mot åpen flamme

Her måles tiden det tar før varmen fra en gassflamme (80 kw/kvm) øker temperaturen med 24° på innsiden av hanskematerialet.

4 Beskyttelse mot strålevarme

Hanskematerialet spennes opp foran en varmekilde med en effekt på 20-40 kw/m2. Gjennomsnittstiden for varmegjennomtrenging av 2,5 kw/m2 måles.

5 Beskyttelse mot dråper av smeltet metall

En test basert på antall dråper av smeltet metall som gjør at temperaturen mellom materialet og huden øker med 40°.

6 Beskyttelse mot smeltet metall

En kunstig hud av PVC festes på innsiden av materialet. Så helles flytende jern på hanskematerialet. Man måler hvor mange gram smeltet jern som kreves for å skade PVC-filmen.

 

Test Resultat måles i: Resultatnivåer
Nr     1 2 3 4
1
Etterbrenningstid
Sekunder
≤ 20 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 2
1
Etterglødingstid
Sekunder
uendelig ≤ 120 ≤ 25 ≤ 5
2
Kontaktvarme
Temp°C etter 15 sekunder
100° 250° 350° 500°
3
åpen flamme
Sekunder
≤ 4 ≤ 7 ≤ 10 ≤18
4
Strålevarme
Sekunder
≤ 5 ≤ 30 ≤ 90 ≤ 150
5
Dråper metall
Antall dråper
≥ 5 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35
6
Flytende metall
Gram
30 60 120 200
 

≥ = er lik eller større enn ≤ = er lik eller mindre enn