MenuMenu

EN 420

Samtlige hansker i katalogen samsvarer med basiskravet

I denne standarden defineres de generelle eller allmenne krav som gjelder for alle arbeidshansker:

Hanskene skal ikke være gjenstand for noen risiko, eller forårsake skade.

Hanskematerialet skal ha en nøytral pH-verdi, der lærhansker skal ligge i intervallet 3,5 - 9,5.

Høyeste tillatte krominnhold er 3 mg/kg (6-verdi krom).

Produsenten skal informere om hansken inneholder stoffer som kan være allergifremkallende.

Størrelsen på hanskene er også standardisert bl.a. vedrørende minimumslengder.