MenuMenu

EN 511

Beskyttelse mot kulde

Man måler dels hvordan materialet i hansken leder kulde og dels materialets isoleringsevne (ved kontakt).

Siste siffer i piktogrammet angir om vanngjennomtrengning skjer etter 30 min. Sammen med piktogram vises en kode bestående av 3 siffer.

  • Første siffer viser motstand mot gradvis gjennomtrengende kulde (prestasjonsnivå 0-4)

  • Andre siffer viser motstand ved direkte berøring av kalde gjenstander (prestasjonsnivå 0-4)

    Jo høyere prestasjonsnivå desto bedre isoleringsegenskaper.

  • Tredje siffer viser motstand mot vanngjennomtrengning (prestasjonsnivå 0 eller 1)

0 = vanngjennomtrengning etter 30 min
1 = ingen vanngjennomtrengning etter 30 min.