MenuMenu

EN 60903

Elektrisk risiko

For å beskytte seg mot elektrisk risiko må man anvende spesielle hansker.
Hansker som er produsert og godkjent i henhold til EN-standard 60903 er de eneste man kan anvende ved risiko for elektrisk støt. For å kunne bestemme hvilken hanske som gir den beste beskyttelsen er det viktig å vite hvilken spenningsstyrke som kan forekomme.

Hvilken hanske ved hvilken spenning - se under.

For å beskytte elbeskyttelseshansken mot hard slitasje, skarpe kabler etc. finnes også passende hansker for å bruke utenpå elbeskyttelseshansken.

 

Klasse
Testet ved: Godkjent for arbeid under:
Klasse
Testet ved: Godkjent for arbeid under:
00
2 500V 500V
2
20 000V 17 000V
0
5 000V 1000V
3
30 000V 26 500V
1
10 000V 7000V
4
40 000V 36 000V