MenuMenu

Kategorier

 

Vernehansker deles i 3 kategorier avhengig av type og hvilken risiko eller fare hanskene skal beskytte mot:

 

Kategori 1

Hansker som brukes ved arbeidssituasjoner med lav risiko.
Eksempler på hansker i denne kategorien er oppvaskhansker, eller hansker som beskytter mot temperaturer som ikke overstiger +50°C.

 

Øvrige hansker i denne klassen kan være hagehansker eller hansker beregnet for arbeid hvor det ikke oppstår alvorlig skade dersom man unnlater å bruke dem.

 

Kategori 2

Hansker som ikke faller inn under klasse 1 eller 3.
I denne klassen finner vi hansker hvor faren for skader verken kan betegnes som spesiell høy eller lav. Det kreves dog av denne type hanske at de er testet av et godkjent institutt og typegodkjent av et anmeldt organ. Disse hanskene skal dessuten være påført piktogram som illustrerer deres beskyttelsesfunksjon. I denne kategorien finner man ofte hansker som beskytter mot mekaniske risker iht. EN 388.

 

Kategori 3

Hansker som skal brukes i farlig arbeidsmiljø, og hvor det foreligger fare for alvorlig skade. Hansker innenfor denne klassen skal brukes der det kan oppstå alvorlig og/eller permanent skade, f. eks. ved behandling av sterke kjemikalier. For at CE-merke skal kunne påføres må hansken være testet ved et godkjent institutt og typegodkjent av et anmeldt organ. I tillegg må produksjonskontroll av produktet eller produksjonen utføres.