MenuMenu

Sikkerhånd!

Å velge riktig kjemikaliebeskyttelse er noe av det viktigste og kanskje det vanskeligste når det gjelder hansker. Tabellen i linken under gir en anbefaling om hvilket materiale og hvilken hanske, som gir best beskyttelse mot ulike typer av kjemikalier. Hvert år kommer det masse nye kjemikalier.

 

Ved den minste tvil om valg av kjemikaliebeskyttelseshanske er det alltid best å kontakte oss.

 

Alle bedrifter som bruker og håndterer kjemikalier, skal i henhold til EU-lov ha produktdatablader for de kjemikaliene de håndterer i virksomheten. På disse produktdatabladene finnes det informasjon om CAS-nummer og konsentrasjon. Med tilgang til denne informasjonen kan vi gi en mer nøyaktig anbefaling og også fortelle hvor lenge hansken beskytter mot en viss kjemikalie.

 

Vi bistår gjerne!


Kjemikaliebeskyttelsestabell (PDF 90 kB)