Skyddakonceptet

Skydda ingår som ett koncept inom personlig skyddsutrustning i B&B Tools-koncernen, som förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, förnödenheter  och komponenter. Skyddas uppgift är att med kompetens och rätt produkter bidra till en trygg arbetssituation, hög produktivitet och bästa totalekonomi. Genom Skydda kan ditt företag uppfylla miljöansvaret på ett enklare sätt. Samtidigt kan Skyddakonceptet bidra till både lägre kostnader och högre produktivitet. Skydda är ett helhetskoncept för försörjning av personligt skydd som finns tillgängligt genom din lokala industri- och bygghandel. I över 30 år har vi försett professionella användare med både produkter och kunskap inom personlig skyddsutrustning.

 

Kompetens gör skillnaden

Av alla de förnödenheter ditt företag behöver för den löpande driften är personligt skydd det område där kunskap och kompetens är allra viktigast. Du behöver en kompetent partner som kan lagar och förordningar. Som vet vad som krävs i olika riskutsatta miljöer, som kan kombinera kunskapen om skyddsbehovet med kunskapen om vilka produkter som löser detta bäst. Inom Skyddakonceptet hittar du ett heltäckande sortiment av personlig skyddsutrustning.

 

Marknad

Vår ständiga sortimentutveckling sker i nära samarbete med tillverkare, återförsäljare och referensgrupper av olika slag. Detta är av stor vikt för att kunna möta konsumenternas behov samtidigt som vi måste rätta oss efter de lagar som reglerar arbete och säkerhet. Vi jobbar även offensivt med marknadsföring och vi har marknadens bästa logistiklösningar. Försäljning sker via våra försäljningskanaler i Norge, Danmark, Sverige, Finland och Estland. Vi har även en betydande export till övriga Europa.