MenyMeny

EN 10819

Skydd mot vibrationer - vibrationsdämpning

Standarden innebär att handsken ej får förstärka vibration vid medelkraftig frekvens

(31,5 Hz till 200 Hz).

Vid hög frekvens (200 Hz till 1250 Hz) skall handsken reducera vibrationsnivån med 40%.