MenyMeny

EN 12477

Svetshandskar

Fyra obligatoriska egenskaper skall provas. Samtliga handskar som har testats och godkänts enligt EN 388, skall i anslutning till pictogram för denna EN-norm ange prestandanivå i en 4-siffrig kod där testresultat enligt uppställning nedan går att utläsa.


Denna standard beskriver hur handskar skall vara utformade för att ge skydd för hand och handled vid svetsning och liknande arbeten, och är en kombination av tester ingående i EN 388 och EN 407.

Svetshandskar skall bl a ge skydd mot stänk av smält metall, kortvarig exponering mot öppen låga, strålningsvärme och kontaktvärme. Dessutom skall svetshandskar skydda mot mekaniska risker. Man bedömer även handskarna efter dess utformning och ändamål där:

Typ A avser handskar som skall ge litet högre skydd mot värme.
Typ B avser handskar som ger lite lägre skydd mot värme men har högre flexibilitet och smidighet.