MenyMeny

EN 388

Fysisk och mekanisk påverkan på handskar

Fyra obligatoriska egenskaper skall provas. Samtliga handskar som har testats och godkänts enligt EN 388, skall i anslutning till pictogram för denna EN-norm ange prestandanivå i en 4-siffrig kod där testresultat enligt uppställning nedan går att utläsa. 

 

 

 

 

 1 Nötningsmotstånd

Materialet utsätts för nötning/slipning av sandpapper under ett fastställt tryck. Skyddsfunktionen anges sedan i en skala mellan ett till fyra beroende på hur många varv det krävs innan det går hål i materialet. Ju högre siffra i tabellen desto bättre är handsken - se tabellen.

2 Skärbeständighet

Här räknas det minsta antalet varv (av ett runt skärblad) som det krävs för att skära igenom handskmaterialet. Skyddsfunktionen anges i en skala 1-5 där 5 är bästa resultat.

3 Rivhållfasthet

Räknas den kraft som krävs för att riva isär handskmaterialet. Skyddsfunktion anges i skala 1-4.

4 Punkteringsmotstånd

Hur mycket kraft som krävs för att punktera handskmaterialet med en spets. Skyddsfunktion anges i skala 1-4.

Statisk elektricitet

Pictogram vid handsken visar att handsken är godkänd och motståndskraftig mot elektrostatiska laddningar.

Får handsken resultat 0 i något utav testerna betyder det att den handsken faller under minimiprestandakraven för en särskild riskfaktor. Är något av testresultaten markerat med ett X innebär det att denna fysiska egenskap ej har testats.

 

Test Prestandanivå
  1 2 3 4 5
Nötningsmotstånd (varv)
100 500 2000 8000  
Skärbeständighet (faktor)
1,2 2,5 5 10 20
Rivhållfasthet (newton)
10 25 50 75  
Punkteringsmotstånd (newton)
20 60 100 150