MenyMeny

EN 407

Skydd mot värme


Siffror vid piktogram för EN-standard anger vilket resultat handsken fått vid resp test. Ju högre siffra desto bättre resultat. Följande delar testas:

1 Flamhämmande egenskap hos materialet

Handskmaterialet spänns upp och antänds med en gasflamma. Flamman skall hållas mot materialet i min 15 sek. Efter flamman släckts mäts hur lång tid materialet glöder alternativt brinner.

2 Skydd mot kontaktvärme

Handskmaterialet utsätts för temperatur mellan + 100°C till 500°C. Man mäter sedan tiden det tar för insidan av materialet att bli 10° varmare än utgångstemperaturen i materialet (ca 25°C). Tiden måste vara minst 15 sekunder för godkännande. Ex - för klass 2 måste insidan av handskmaterialet klara minst 250°C värme i 15 sekunder innan materialet överstiger 35°C.

3 Skydd mot öppen låga

Här mäts tiden det tar för värme från en gaslåga (80Kw/m2) att öka värmen med 24° på insidan av handskmaterialet.

4 Skydd mot strålningsvärme

Handskmaterialet spänns upp framför en värmekälla med en effekt på 20-40 kw/m2. Genomsnittstiden för värmegenomträngning av 2,5 kw/m2 mäts.

5 Skydd mot droppar av smält metall

Ett test baserat på antal droppar av smält metall som gör att temperaturen mellan material och huden ökar med 40°.

6 Skydd mot smält metall

En konstgjord hud av PVC fästs på insidan av materialet. Sedan hälls flytande järn på handskmaterialet. Mätning görs av hur många gram smält järn som krävs för att skada PVC-filmen.

 

Test Resultat mäts i: Resultatnivåer
Nr     1 2 3 4
1
Efterbrinntid
Sekunder
≤ 20 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 2
1
Efterglödtid
Sekunder
oändlig ≤ 120 ≤ 25 ≤ 5
2
Kontaktvärme
Temp°C efter 15 sekunder
100° 250° 350° 500°
3
Öppen låga
Sekunder
≤ 4 ≤ 7 ≤ 10 ≤18
4
Strålningsvärme
Sekunder
≤ 5 ≤ 30 ≤ 90 ≤ 150
5
Droppar metall
Antal droppar
≥ 5 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35
6
Flytande metall
Gram
30 60 120 200
 

≥ = är lika med eller större än ≤ = är lika med eller mindre än