MenyMeny

EN 420

Samtliga Guide-handskar överensstämmer med baskravet

I denna standard definieras de generella eller allmänna krav som gäller för alla skyddshandskar:

Handskarna i sig skall ej utgöra en risk eller orsaka skada.

Handskmaterialet skall ha ett neutralt pH-värde där läderhandskar skall ligga i intervallet 3,5-9,5.

Högsta tillåtna gräns för krominnehåll är 3 mg/kg (6-värt krom).

Tillverkaren måste informera om det ingår känt ämne som kan orsaka allergier.

Storlek på handskarna är också standardiserat- avseende bl a minimilängd.