MenyMeny

EN 60903

Elektriska risker

För att skydda sig mot elektriska risker krävs att du använder speciella handskar.
Handskar som är tillverkade och godkända enligt EN-standard 60903 är de enda du skall använda vid risk för elektriska stötar. För att kunna bestämma vilken handske som ger bästa skydd är det viktigt att veta vilken spänningsstyrka som kan förekomma.

Vilken handske vid vilken spänning - se nedan.

För att skydda elskyddshandsken mot hårt slitage, vassa kabeländar etc finns också lämpliga handskar att sätta utanpå densamma.

 

Klass
Testad vid: Godkänd för arbete under:
Klass
Testad vid: Godkänd för arbete under:
00
2 500V 500V
2
20 000V 17 000V
0
5 000V 1000V
3
30 000V 26 500V
1
10 000V 7000V
4
40 000V 36 000V