MenyMeny

ESD

Electro Static Discharge (=elektrostatisk urladdning)


Människan är en utmärkt ledare av elektricitet. En person som exempelvis går över ett golv, bär ett klädesplagg av syntet eller arbetar vid en bänk kan bygga upp en statisk laddning på flera tusen volt. Den här spänningen måste ta vägen någonstans. Det kan ibland få till följd att man får en ”stöt”.

Inom en mängd varierande industrier kan statiska urladdningar skada produkter.
Framför allt gäller det inom den ökande elektronikindustrin, där olika komponenter ofta kan vara väldigt känsliga. Andra exempel är:

 

  • bilindustrin, där statisk elektricitet utgör brandfara i lackeringsboxarna

  • kemisk och pyroteknisk industri, där explosionsrisk kan förekomma

  • laboratorium, där exakta uppmätningar kan försvåras

 

Statisk elektricitet kan även orsaka produktionsstörningar inom olika industrier. Hur skall man då bli av med den statiska uppladdning man bär på? Den bör avledas genom användande av lämpliga ESD-produkter, t ex avledande bord, stolar, golv samt de produkter du ”tar på dig” såsom kläder, skor, handskar och armband. I vissa miljöer sk EPA = ESD Protected Area, är hela arbetsplatsen ESD-skyddad. För att förhindra skador på produkter genom statiska urladdningar bör varje arbetsplats definieras utifrån de krav som kan finnas på användandet av olika ESD-produkter.