MenyMeny

Kategorier

 

Skyddshandskar indelas i 3 kategorier beroende på typ och vilken risk eller fara handskarna skall skydda mot:

 

Kategori 1

Handskar som användes vid lågrisksituationer.
Exempel på handskar i denna kategori är hushållshandskar för skydd mot tvätt-, disk- eller rengöringsmedel och handskar för skydd mot varma föremål eller temperaturer som inte överstiger +50°C.

 

Övriga handskar i denna kategori kan vara för lättare arbete i t ex trädgård eller arbetsuppgifter där risken för allvarlig skada är liten.


Kategori 2

Alla typer av handskar som inte klassificeras som kategori 1 eller 3.
I denna kategori klassas handskar som används där risken inte klassas som låg eller mycket hög. Här krävs också att handskarna provats i ett ackrediterat testinstitut och typgodkänts av ett anmält organ. Dessa handskar skall vara märkta med ett pictogram som visar handskens skyddsfunktion. I denna kategori hittar man ofta handskar som skyddar mot mekaniska risker enligt EN 388.


Kategori 3

Handskar som skall användas i farlig miljö och där stor risk föreligger för att en allvarlig skada kan inträffa. Handskar i denna kategori används när det finns risk för att en allvarlig eller permanent skada kan inträffa t ex hantering av aggressiva kemikalier. För att dessa handskar skall få CE-märkas krävs att de är testade av ackrediterat testinstitut, typgodkända av ett anmält organ samt att tillverkningskontroll av produkt eller produktion utförs.